קורס

מנהל ספורט ברשויות מקומיות

בקורס יועלו נקודות חשובות לניהול מחלקה לספורט בהיבטים מנהליים, תקציביים, הכנת תכניות עבודה בספורט התחרותי מול התאחדויות הספורט איגודים ואגודות, והספורט העממי קהילתי ברשויות, חשיפה לתכנון מתקנים, תחזוקתם וניהולם.

מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם

תכנית הלימודים מכוונת מטרה לפרקטיקה, להכרות מעשית של סביבת העבודה מתוך שדה העשייה בפועל וכמובן עם הפרקים הלימודיים והתכנים האקדמיים.
מטרות הקורס
1.  הכשרת עתודת מנהלים למחלקות ספורט ברשויות.
2. חשיפת המועמדים למערכת הספורט בישראל מהשלטון המרכזי משרד הספורט ומשרדי ממשלה אחרים, אל מול השלטון המקומי.
3. הכשרה והקניית כלים מקצועיים למילוי תפקידם של עובדי הרשויות.
4. שהמועמדים יחשפו, יכירו ויבינו את מיבנה המוסדות, את המאפיינים שלהם, את זיקות הגומלין עם תחום הספורט ושיטת פעולתם.

פרקי התוכנית:
1. הכרות עם הספורט בארץ ובעולם מבנה ומודלים אירגוניים.
2. הכרות עם משרד התרבות והספורט ובעיקר מנהל הספורט. מבנה תהליכי עבודה, ארגון, תקצוב, תמיכה, פעולות ספורט, פיתוח מתקנים וכד'.
3. חוקים: לימוד חוק הספורט והחוקים הנוספים כולל תקנות בטיחות, בטחון, רישיונות עסק ועוד.
4. הכרות עם מרכז השלטון המקומי כמשרד מטה של הרשויות בישראל.
5. הכרת מוסדות תומכים ועם קשרי גומלין עם הספורט כמו: המועצה הלאומית לספורט, המועצה הלאומית לקידום ספורט הנשים, המועצה להימורים בספורט, הטוטו-ווינר, מפעל הפיס.
6. אסטרטגיות ומיומנויות ניהול ספורט, ניהול עובדים, הכנה וניהול תקציב, הכנת דוחות
7. היבטים רחבים של פיתוח ובניית אולמות ומתקני ספורט, תחזוקה ושדרוג. הכנת דוחות בטיחות שנתיים וכד'.
8. מיומנויות ואסטרטגיה של שיווק, פרסום, גיוס חסויות.

לקורס זה יתקבלו מועמדים שעומדים באחד מהתנאים הבאים:

> מועמדים העובדים בפועל במחלקות הספורט שבעיריות וברשויות המקומיות והאזוריות בעלי אישור מוכח
  על ניסיון של לפחות 3 שנים בתפקיד ניהולי במחלקה לספורט ברשות מקומית (יש להציג המלצה של
  מנהל המחלקה לספורט ברשות המקומית).

> מנהלי מחלקות ספורט ברשויות המקומיות בפועל סטודנטים במסלול לתואר אקדמי המוכר על ידי המל"ג
  במגמה/מסלול התמחות של ספורט.
> המתקבלים לקורס יעברו וועדת קבלה וראיות אישי.

1. הכרות עם הספורט בארץ ובעולם מבנה ומודלים אירגוניים.
2. הכרות עם משרד התרבות והספורט ובעיקר מנהל הספורט. מבנה תהליכי עבודה, ארגון, תקצוב, תמיכה, פעולות ספורט, פיתוח מתקנים וכד'.
3. חוקים: לימוד חוק הספורט והחוקים הנוספים כולל תקנות בטיחות, בטחון, רישיונות עסק ועוד.
4. הכרות עם מרכז השלטון המקומי כמשרד מטה של הרשויות בישראל.
5. הכרת מוסדות תומכים ועם קשרי גומלין עם הספורט כמו: המועצה הלאומית לספורט, המועצה הלאומית לקידום ספורט הנשים, המועצה להימורים בספורט, הטוטו-ווינר, מפעל הפיס.
6. אסטרטגיות ומיומנויות ניהול ספורט, ניהול עובדים, הכנה וניהול תקציב, הכנת דוחות.
7. היבטים רחבים של פיתוח ובניית אולמות ומתקני ספורט, תחזוקה ושדרוג. הכנת דוחות בטיחות שנתיים וכד'.
8. מיומנויות ואסטרטגיה של שיווק, פרסום, גיוס חסויות

למסיימי הקורס בהצלחה תוענק תעודת "מנהל ספורט ברשויות המקומיות" באישור ופיקוח משרד התרבות והספורט ומטעם מכללת תל חי.

תאריך פתיחת הקורס: 19.2.21
הלימודים יתקיימו בימי שישי: בין השעות 08:30-13:30

חלק מהמפגשים יתקיימו באופן מתוקשב, באמצעות הזום. במידה וההנחיות יאפשרו הגעה למכללה, הלימודים יתקיימו בקמפוס אוהלו בקצרין.

היקף הלימודים הינו 210 שעות.

> הקורס יתנהל בהתאם להנחיות הממשלה ומצב תחלואת הקורונה.

מכללת תל-חי שומרת לעצמה את הזכות לדחות את פתיחת הקורס למועד מאוחר יותר ואף לבטלו לפי שיקוליו הוא.

 

 • הקורס מותנה באישור משרד התרבות והספורט.

  היקף החניכה/סטאז' יהיה כמפורט:
  > חניכים בקורס העובדים בפועל במחלקות הספורט שבעיריות וברשויות המקומיות מחויבים
     בחניכה/סטאז'  בהיקף של 30 שעות
  > חניכים בקורס שהינם מנהלי מחלקה לספורט בפועל ברשות מקומית  מחויבים בחניכה/סטאז'
      בהיקף של 15 שעות.
  > סטודנטים הלומדים במוסד אקדמי במסלול לתואר אקדמי המוכר על ידי המל"ג מחויבים
     בחניכה/סטאז' בהיקף של 45 שעות.