מפגש חשיפה ב-ZOOM

לעולמם המופלא
והטיפולי של בעלי החיים

3/10 20:00 ללא  עלות

קורס העשרה מרתק המתאים לאנשים בעלי תואר ראשון טיפולי המעוניינים לשדרג את ארגז הכלים שלהם ולבסס מיומנויות טיפוליות בדגש על הרכיבים והאפיונים הייחודיים הנובעים משיתוף בעלי החיים במרחב הטיפולי.

להרשמה ולפרטים נוספים כתבו לנו:

מפגש חשיפה
ב-ZOOM

לעולמם המופלא
והטיפולי של
בעלי החיים

3/10 20:00
ללא עלות

קורס העשרה מרתק המתאים לאנשים בעלי תואר ראשון טיפולי המעוניינים לשדרג את ארגז הכלים שלהם ולבסס מיומנויות טיפוליות בדגש על הרכיבים והאפיונים הייחודיים הנובעים משיתוף בעלי החיים במרחב הטיפולי.

להרשמה ולפרטים נוספים כתבו לנו:

אודות תוכנית הלימודים

לקשר אדם-חיה יתרונות ייחודיים במגוון תחומים (בריאותיות, חברתיות, התפתחותיות, ורגשיות) בשלבי החיים השונים. שילוב מיטיב של בעלי חיים במרחב הטיפולי עשוי לקדם תהליכים טיפוליים הייחודיים לגישת טיפול זו לאוכלוסיות שונות ובשלבי החיים השונים.
שילוב זה מבוסס על ההכרה שלבעלי החיים המשתתפים במרחב הטיפולי ישנן מחשבות, רגשות, ורצונות משלהם והתרומה הייחודית של גישת טיפול זו נובעת מהקשר ומערכות היחסים הנרקמות בין המטופל, בעלי החיים והמטפל. תפיסה זו מכתיבה בין את השאר את מיני בעלי החיים, הפעילויות השונות, והמרחבים השונים המתקיימים בתהליך הטיפולי.

תנאי קבלה

| בוגרי תואר ראשון לפחות ממוסד אקדמי המוכר ע”י המל”ג.
| ריאיון אישי ו/או קבוצתי.
| השלימו קורסים במקצועות ליבת הפסיכולוגיה בהיקף נ”ז (המפורטים להלן), *סטודנט שלא השלים קורסים אלו במהלך התואר הראשון נדרש להשלימם.

עלות הקורס

מידע מלא יימסר במפגש החשיפה.

תעודות

לבוגרי התוכנית תוענק תעודת בוגר התכנית לטיפול בעזרת בעלי חיים מטעם ביה”ס להכשרת מטפלים של החטיבה ללימודי חוץ במכללה האקדמית תל-חי.

לוחות זמנים

מועד פתיחה: 3.11.22 (בכפוף למספר הנרשמים).
ימי לימוד: חמישי, בין השעות 08:30-17:00.
משך התוכנית: שנתיים אקדמיות.